• GENEL BİLGİLER

  1976 yılında 15 hektar alana sahip A Tipi Mesire Yeri olarak tescillenen Bolu ilindeki Karagöl Tabiat Parkı daha sonraki yıllarda 35,03 hektara çıkartılmış olup içerisinde yer alan tesislerin işletmeciliği 2005 yılında 20 yıllığına ihale edilmiştir. Ancak daha sonraki yıllarda işletmeci ile yaşanan sorunlar yüzünden hem ihale iptal edilmiş hem de alan içerisinde yer alan tesisler kapatılmıştır. 

  Yeniden yapılanma kapsamında Karagöl Tabiat Parkı, 11.07.2011 tarih ve 401.03-903 sayılı Bakan Olur’u ile Tabiat Parkı ilan edilmiş olup, 35,03 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Tabiat Parkı alanının tamamı orman alanı olup devlet mülkiyetindedir. Orman Kadastro çalışmaları tamamlanmış olan bu ormanlar Kıbrıscık İlçesi kadastro sınırları içerisinde kalmaktadır.

  2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.

  Bu kapsamda, Bolu ilinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı’nın kaynak değerlerinin korunabilmesi, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek Tabiat Parkı içinde yer alacak kullanımların belirlenmesi amacı ile Karagöl Tabiat Parkı’na ait Gelişme Planı hazırlanmıştır

 • FLORA BİLGİLERİ

  Flora araştırmaları sonucunda alanda ve yakın çevresinde 7 adet endemik bitki taksonuna Abies nordmanniana Spach subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode&Cullen – ULUDAĞ GÖKNARI, Crocus abantensis T.Baytop&B.Mathew – ABANT ÇİĞDEMİ, Crocus ancyrensis (Herb.) B.Maw – ANKARA ÇİĞDEMİ ve Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo subsp. bithynica (H.Baumann) Kreutz - BALKAYMAK doğrudan gözlem yoluyla rastlanılmış, 3 adet bitki taksonunun Digitalis lamarckii Ivanina – YÜKSÜKOTU, Muscari aucheri (Boiss.) Baker – GÖK MÜŞKÜRÜM (ARAP SÜMBÜLÜ) ve Gagea bithynica Pasch. – AKYILDIZ ise habitat özellikleri ve geçmiş literatür verilerinin kıyaslanması sonucu alan ve yakın çevresinde yaşama olasılığı çok yüksek oranlarda olduğu için alanın endemik bitki listesine dahil edilmiştir. Sonuç olarak çalışma alanı ve yakın çevresine ait toplamda 6 adet endemik bitki taksonu varlığından söz edilebilir. Bahsi geçen bu endemik taksonlardan Yüksükotu haricinde diğerleri geofit olup bu türler genel olarak bölgedeki karaçam ormanlarının altında ve açıklıklarında yer almaktadır. Yapılan gözlemler neticesinde endemik bitki türlerinin bölgede daha çok Tabiat Parkı’nın doğusu, batısı ve güneyinde yer alan orman alanlarında yoğunlaştığı gözlenmiş, bu türlerden Ankara Çiğdemi, Abant Çiğdemi ve Akyıldız ile az oranda da Karagöl kıyısındaki ıslak-nemli zeminlerin üzerinde karşılaşılmıştır. Uludağ Göknarı ise ağaç formunda bir endemik takson olup, Tabiat Parkı alanı içerisinde alanın güneydoğusundaki karaçam meşçeresi içerisinde çok az sayıda bulunmakla birlikte alanın yakın çevresinde yer yer yine Karaçam ile karışık meşçere şeklinde gözlenmektedir.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Karagöl Tabiat Parkı’nın sahip olduğu habitat çeşitliliği, orman, akarsu ve göl yapıları ile faunistik açıdan önemli bir çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır. Tatlı su sistemlerinin varlığı sayesinde kurbağa çeşitliliği ve populasyon sayıları yüksektir. Bu canlı grubunun varlığı genel olarak bu gruba ait türleri besin maddesi olarak kullanan sürüngen ve kuşlar için ciddi bir enerji kaynağı oluşturmaktadır. 

  Besin piramidinin en tepesinde bulunan memeli ve yırtıcı kuşlar gibi türlerin bu alan içerisinde bulunmaları ekosistemin sağlığı hakkında olumlu bir işarettir. Bununla birlikte sağlıklı bir ekosistemin sürdürülebilir kılınması için besin ağının sağlıklı bir şekilde işliyor olması da gerekir. 

  Günümüzde daha gösterişli ve güçlü duruşlarından dolayı yaban hayatı veya fauna zenginliği denildiğinde yaygın olarak piramidin üstünde bulunan memeli ve yırtıcı kuş türleri akla gelmektedir. Bu türlerin varlığı elbette ki biyoçeşitliliğin önemli göstergelerinden biridir, ancak ekosistemin sağlıklı olabilmesi her kademenin sağlıklı olmasından geçer. Karagöl Tabiat Parkı’nın mevcut durumu faunistik açıdan iyi sayılabilecek bir seviyededir.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla oluşturulan sahalardır. Bunlar A, B ve C tipi olmak üzere üçe ayrılır. A tipi, yüksek kaynak değerleri ve ziyaretçi potansiyeline sahip, çadır, karavan ve kır evi gibi geceleme tesisleri olan ve aynı zamanda günübirlik kullanım imkânı sağlayabilen sahalardır. B tipi, kent merkezlerinin yakın çevresinde, yüksek ziyaretçi potansiyeline sahip ve günübirlik kullanım imkânı olan sahalardır. C tipi, kaynak değeri ve ziyaretçi potansiyeli oldukça sınırlı, genelde mahalli ihtiyaçları karşılamak için oluşturulan ve günübirlik piknik imkânı veren sahalardır

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Her yıl Mayıs ayının sonunda Kıbrıscıklıların toplanarak kaynaşmasına neden olan geleneksel Karagöl Günü Tabiat Parkı içerisinde düzenlenmektedir.

  Karagöl Tabiat Parkı’na ilişkin yörede anlatılan bir söylence-efsane de mevcuttur. Yukarı divan köylerinde Karagöl'ün oluşumuyla ilgili anlatılan efsaneye göre; eskiden Karagöl'ün bulunduğu yerde bir köy vardır. Bir gün bu köye, Hızır Aleyhisselam gelmiş ve köyde her eve uğrayıp yiyecek bir şeyler istemiş. Fakat onu ne eve almışlar nede yiyecek bir şey vermişler. Son olarak köyün kenarında bulunan bir eve uğramış. Bu evde bir dul kadın çocuğu ile yaşıyormuş. Kadın ve çocuk kapıyı açıp, ne istediğini sormuşlar. Hızır yiyecek ve içecek istemiş. Kadın ve çocuk eve davet etmişler ve karnını doyurmuşlar. Hızır evden ayrılırken "kızım çocuğunu al ve hemen köyden uzaklaş sakın arkana da bakma" demiş ve ortadan yok olmuş. Bunun üzerine kadın çocuğu kucağına alarak köyden ayrılmış. Karagöl'ün Deveci Köyü tarafındaki sırta çıkınca merak etmiş ve geriye dönüp bakmış ve köyün göle dönüştüğünü görmüş. Ancak geriye baktığından dolayı da kadın kucağında çocukla birlikte oracıkta taş olmuş. Çevrede yaşlılar bu tepede kadının kucağında çocuğuyla taşlaşmış şekilde gördüklerini ifade etmektedirler.

  Öte yandan Kıbrıscık yöresine özgü 7 adet yemekten söz edilebilir. Bunlar; acem pilavı, malama (kedi batmaz), soğanlama (mıhlama), höşmenim, göce aşı (keşkek), yayla kurusu ve sarı burma tatlısı olarak sıralanabilir.

  Bunun yanı sıra Kıbrıscık İlçesi’nin çeşitli bölgelerine dağılmış vaziyette yüzlerce yıl önceden kalma ve bu bölgeye özgü ahşap konaklar da Tabiat Parkı’nı ziyaret edecek kullanıcılar için farklı gözlem noktaları olma potansiyeli taşımaktadır.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Karagöl Tabiat Parkı sahip olduğu orman ve göl peyzajları ile ziyaretçiler için eşsiz manzara güzellikleri ve rekreasyonel olanaklar sunmaktadır. Tabiat Parkı; doğa yürüyüşü, bisiklete binme, olta balıkçılığı, piknik, spor vb. aktiviteler için son derece uygun alanlar içermektedir. Tabiat Parkı geçtiğimiz yıllarda A Tipi Mesire Yeri olarak hizmet vermekte idi ve hizmet verdiği dönemlerde gerek yöre halkı gerekse Bolu ve Ankara gibi şehirlerden gelen ziyaretçilerin yoğun olarak tercih ettiği bir dinlenme noktasıydı. Şu an atıl durumda olmasına rağmen, halen Tabiat Parkı’na gerek il merkezlerine olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gerekse sahip olduğu doğal kaynak değerlerinden dolayı özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi çekmeye adaydır. Tabiat Parkı içerisindeki Karagöl Gölü olta balıkçılığı açısından son derece rağbet görmektedir. Gölde tutulan balıklar arasında kefal, sazan, kadife ve Abant alası türleri gelmektedir. Endemik bir iç su balığı olan Abant Alası türüne ilişkin olarak, literatürden elde edilen verilerin doğruluğunu teyit etmek ve gelecek yıllarda alanın kullanımına bağlı olarak türün popülasyon yoğunluğuna ilişkin kestirimde bulunabilmek amacıyla daha detaylı hidrobiyolojik araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tabiat Parkı içinde çok sayıda piknik yapmaya uygun yer mevcut olup, alanın yakın zamanda yeniden düzenlenmesi ile bu tarz günübirlik kullanım alanları geliştirildiği takdirde Tabiat Parkı mevcut olduğu potansiyel rekreatif turizm değerlerini sürdürülebilir biçimde yansıtabilecektir.

HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs6 TL İndirimli Şahıs3 TL Bisiklet6 TL Motorsiklet12 TL Otomobil, Kamyonet18 TL Minibüs54 TL Midibüs90 TL Otobüs180 TL 1 Ünite Çadır (günlük)35 TL 1 Ünite Karavan (günlük)45 TL Kır Evi - 2 yataklı (günlük)225 TL
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Doğa Sporları Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Doğa Yürüyüşü Doğa Sporları Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Dağcılık Kayak Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Kuş Gözlemciliği Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Otopark Alanı Konaklama Tesisi WC Güvenlik Noktaları İdari Hizmet Binası Lokanta Bekçi Evi Tümünü Göster
NELER VAR?
Otopark Alanı Konaklama Tesisi WC Güvenlik Noktaları İdari Hizmet Binası Lokanta Bekçi Evi Giriş Kontrol Noktası Bungalow Çeşme Telesiyej Telefirik Şelale Etkinlik Alanı İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları Tarihi Yapı Mescit Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Kamp Alanı Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Yürüyüş Yolu Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kameriyeler Yöresel Ürün Satış Noktaları Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.